logo

Monday 21st of January 2019
Jeśli ludzie się zakochują, to nie z powodu grawitacji
AKTUALNOŚCI:

 

 

 


Model efektywnej kontraktacji usług społecznych

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” wraz z partnerami opracował innowacyjny „Model efektywnej kontraktacji usług społecznych”. Zadaniem jego jest wsparcie samorządów w procesie zlecania zadań własnych organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej w formie efektywnego kontraktowania usług społecznych.

Jest to MODEL wzorcowej współpracy pomiędzy JST i NGO i/lub PES, dzięki któremu zaspokojone będą rzeczywiste potrzeby lokalnych mieszkańców. Jest ścieżką postępowania prowadzącą do dobrej współpracy w obszarze efektywnej kontraktacji usług społecznych. MODEL został opracowany, tak by każdy samorząd chcący podnieść jakość dotychczasowej współpracy, mógł z niego skorzystać bez względu na rodzaj i wielkość jednostki samorządu terytorialnego.

Przygotowano odrębne podręczniki dla poszczególnych szczebli samorządu:

1. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w gminach wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich”

2. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w miastach na prawach powiatu”

3. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach”

Główne założenia oraz idea modelu opisane zostały w przewodniku: „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Przewodnik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Podręczniki, przewodnik oraz pozostałe materiały, które znajdziecie Państwo na naszej stronie www.razemprofesjonalnie.pl, zawierają m.in. wyjaśnienie pojęcia kontraktacji usług społecznych, efektywności w procesie kontraktowania usług społecznych, informacje o możliwościach wdrażania modelu.

Mamy nadzieję, że zaproponowana metoda efektywnego kontraktowania usług społecznych spotka się z Państwa zainteresowaniem, i będą je Państwo wykorzystywać w codziennej pracy w Urzędzie czy w swojej organizacji.

 

 


 

Miło Nam poinformować że Pani Katarzyna Kozłowska, nasza koordynator projektu została

powołana w skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa

Świętokrzyskiego. Pismo w załączeniu tutaj

 


 

Oferta taniego oprogramowania i sprzętu sieciowego

 

Fundacja TechSoup prowadzi program, dzięki któremu polskie organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze specjalnej oferty taniego oprogramowania i sprzętu sieciowego.

Impulsem do powstania programu było nawiązanie współpracy przez Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki z amerykańską organizacją pozarządową Compumentor i jej Programem TechSoup, którego celem jest budowanie potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze na całym świecie. Od lipca 2011 programem opiekuje się Fundacja TechSoup.

Program wspiera organizacje pozarządowe umożliwiając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budżet organizacji wymagany na technologie i umożliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej organizacji.

Fundacja TechSoup oraz TechSoup Global pracują nad rozszerzeniem Programu o innych wiodących producentów oprogramowania i sprzętu oraz o oferty lokalne, jak usługi hostingowe, łączność z Internetem, szkolenia IT.

Więcej informacji na stronie https://www.technologie.org.pl


Ruszył Sektor 3.0 - najważniejsza

pozarządowa konferencja technologiczna

w Polsce-27.05.2015

Już dzisiaj w Centrum Nauki Kopernik rozpocznie się Sektor 3.0, jedno z najistotniejszych wydarzeń w corocznym kalendarzu polskiego sektora pozarządowego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest #MoreDigital i uwierzcie nam - będzie bardzo cyfrowo!

Konferencja trwa dwa dni, a są one podzielone w myśl prostego klucza: pierwszy dzień to wykłady specjalistów, zarówno z kraju, jak i zagranicy, natomiast druga skupia się wokół tematycznych warsztatów, odbywających się w kilku wybranych lokalizacjach Warszawy.

Dzisiaj spotkamy się podczas sesji ogólnej, w której udział wezmą poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Boni, Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, profesor Junseok Hwang z Uniwersytetu w Seulu oraz Ivan Owen, wykładowca z Uniwersytetu Waszyngtońskiego.

Wszyscy prelegenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważną ideą jest przewodnie hasło tegorocznej konferencji, czyli More Digital. To dzisiaj nie tylko styl życia, ale pewna idea społeczna, trend niezbędny do istnienia w zdominowanym przez rozwiązania cyfrowe świecie. Być #MoreDigital znaczy korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Świat smartfonów, tabletów, wearables, dronów i stałego podłączenia do globalnej sieci jest rzeczywistością, a przeszedł przecież długą drogę od szalonych wizji pisarzy science-fiction.

Ideą konferencji Sektor 3.0 od początku było szerzenie pewnego rodzaju trendów obowiązujących w nowoczesnym świecie. To wydarzenie stało się istotną datą w świecie polskiego trzeciego sektora, więc każda kolejna edycja spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Działalność pozarządowa nie może obejść się bez nowoczesnych rozwiązań technologicznych, więc bycie na bieżąco jest niezwykle istotne.

Konferencji przyświeca jeden cel - udowodnienie, że technologie nie są niczym skomplikowanym, a ich wykorzystanie nie musi wiązać się z latami nauki czy wielkimi kosztami. To niezwykle istotne w kontekście pracy w trzecim sektorze, dlatego Sektor 3.0 jest tak ważnym miejscem na eventowej mapie Polski pod tym kątem. A zatem rozpoczynamy pierwszy, pełen wrażeń i wiedzy dzień konferencji Sektor 3.0, natomiast wszystkich, którzy nie dadzą rady być razem z nami w Warszawie zapraszamy do naszego serwisu oraz mediów społecznościowych, gdzie będziemy na bieżąco relacjonować przebieg konferencji.

 


 

ZARZĄDZENIE NR 174/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do

zaopiniowania złożonych ofert.

 

http://www.bip.kielce.eu/attachments/1036567/3290767/1.0/zarz%C4%85dzenie_nr_174_ogloszenie.pdf


Dobre Praktyki w ES

 

http://katowice.tvp.pl/20135469/20052015

Zachęcamy do obejrzenia!


Nawet 120 tys. zł na rozwój przedsiębiorstwa w

świętokrzyskim!

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości z Sandomierza w dniach od 18 maja do 15 czerwca 2015  r. przyjmuje wnioski o dotację dla przedsiębiorstw w ramach programu “Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Program skierowany jest domikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. Projekty powinny być realizowane w powiatach: kieleckim, sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.).

Maksymalny poziom dofinansowania: 60%
Minimalna kwota dofinansowania: 15 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 120 000 zł.

Celem działania będącego przedmiotem niniejszego naboru jest poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących w prowadzonej działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze zasoby lokalne zidentyfikowane w „Katalogu zasobów lokalnych” lub prowadzących działalność w zakresie produktów/usług/towarów turystycznych.

Program głównie dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:
- zwiększenie zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach,
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów/usług/towarów opartych na zasobach lokalnych określonych w „Katalogu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich” lub produktów/usług/towarów turystycznych.

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje działań (projektów):
- rozbudowę przedsiębiorstwa,
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego,
- zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
- zmianę wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług,
- modernizację środków produkcji.


Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.swietokrzyskieswiss.pl


 

 

 


 

Krzyżanowice. „Na szlaku Natura 2000″ – szkolenie i wycieczka na

Ponidziu za darmo

W dniach 8-10 maja w Krzyżanowicach odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych w działalności agroturystycznej, turystycznej i edukacyjnej. Dwa dni zajęć teoretycznych urozmaici dzień spędzony w terenie - spływ kajakowy Nidą i wycieczka szlakiem kseroterm Ponidzia oraz nocleg w lokalnym gospodarstwie agroturystycznym pozwoli sprawdzić czy sieć Natura 2000 to korzyść czy strata.

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000? Jak walory przyrodnicze wykorzystać w zrównoważonym rozwoju i podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu? Jak tworzyć oferty mobilizując do tego społeczności lokalne?
Na te i inne pytania będziemy wspólnie odpowiadać podczas szkoleń Na szlaku Natura 2000 Ten ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty wyróżnik twojej okolicy. Praca odbywać się będzie w trakcie szkolenia tzw. case study, w którym uczestnicy wypracowują konkretne produkty m.in. strategie informacyjno-edukacyjne promujące walory przyrodnicze i turystyczne, strategie aktywizowania społeczności lokalnych do działania na rzecz Natury 2000, tworzenia usług i produktów opartych o walory przyrodnicze, uwzględniania wymienionych działań w strategiach rozwoju regionu i gminy.

Tym razem część szkolenia odbędzie się w plenerze. Proponujemy spływ kajakowy Nidą oraz wycieczkę szlakiem rezerwatów kserotermicznych Ponidzia. Wieczorami będą prowadzone warsztaty przyrodnicze oraz ogniska.
Jeśli jesteś członkiem organizacji działającej na rzecz lokalnego środowiska i turystyki przyrodniczej, przedstawicielem samorządu, prowadzisz gospodarstwo turystyczne lub pracujesz w instytucji zajmującej się ochroną przyrody i rozwojem obszarów Natura 2000 – zapraszamy!
Szkolenie „case study” trwające trzy dni odbędzie się w dniach 8-10 maja 2015 roku dla uczestników z województwa świętokrzyskiego.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w szkoleniu – wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY i odeślij do nas. O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Misiuną  tel. 664015563 Więcej informacji o projekcie i organizatorach www.zielonaakcja.pl


Nowela ustawy o pożytku. Zlecanie usług

samozatrudnionym możliwe

Czy zatrudnienie trenera, rehabilitanta czy artysty może być sfinansowane z dotacji przyznanej przez administrację publiczną? Do tej pory przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego, regulujące takie sytuacje, budziły wątpliwości w niektórych samorządach. Projektowana zmiana w przepisach ma te wątpliwości rozwiać.

Obecnie artykuł 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, że zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem ustępu 7. Ustęp 7. zaś przewidywał, że organizacja może przekazać otrzymaną dotację lub jej część (za wiedzą i zgodą organu, który tej dotacji udzielił) innym podmiotom, niebędącym stronami umowy, wyłonionym w transparentnej procedurze, w celu realizacji przez te podmioty określonych zadań (na tej podstawie m.in. możliwe było prowadzenie tzw. regrantingu).

Czy można zlecać usługi?

Przepisy te od początku budziły kontrowersje i prowadziły do nieporozumień między organizacjami a urzędnikami (szczególnie w Warszawie). Nieporozumienia dotyczyły możliwości zlecania przez organizacje (które otrzymały dotację) podmiotom zewnętrznym usług, koniecznych do zrealizowania zadania publicznego.

Wobec tego, w listopadzie 2010 roku Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wydał interpretację art. 16 i jego dwóch ustępów. Wskazał w niej m.in., że należy rozróżnić zlecanie zadania publicznego od zakupu usług, polegających na wykonywaniu czynności o charakterze technicznym czy specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum (np. wydruk ulotek, usługi hotelowe, transportowe, księgowe).

Usługi – tak, ale nie merytoryczne

Ta interpretacja jednak, zamiast pomóc, jeszcze bardziej skomplikowała sprawę. Urzędnicy – już nie tylko w Warszawie, ale także we Wrocławiu – zgodzili się bowiem, że organizacja może z dotacji pokrywać koszy usług, które mają charakter „techniczny” i pomocniczy wobec realizowanego zadania, ale wykluczali możliwość zlecania na zewnątrz usług, które stanowiłyby jego meritum. W praktyce oznaczało to, że do realizacji zadań dotowanych przez samorząd nie można było zatrudnić różnych  specjalistów, którzy nierzadko prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a których wkład w określone zadanie miał ewidentnie charakter merytoryczny. I był niezbędny. Na przykład blokowało to zatrudnienie zespołu muzycznego na festiwalu czy zapłacenie za pracę rehabilitantce, która jest samozatrudniona.

Apele o zmianę przepisów

Samorządowych prawników nie przekonywały argumenty, że takie postawienie sprawy nie tylko utrudnia pracę organizacjom, ale także podraża koszt wykonania zadania. Urzędnicy współpracujący z organizacjami rozumieli absurdalność takiej interpretacji i nierzadko podpowiadali nawet przedstawicielom stowarzyszeń i fundacji, w jaki sposób można obejść te przepisy.

Dlatego zarówno organizacje pozarządowe, jak i urzędnicy samorządowi nie raz apelowali o zmianę artykułu 16. tak, aby zlecanie wszelkich usług (zarówno technicznych, jak i merytorycznych) potrzebnych do wykonania zadania publicznego było jednoznacznie możliwe.

Można, jeśli umowa zezwala

I taka propozycja zmiany znalazła się w nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego, która obecnie znajduje się w sejmie. Zdecydowano się powrócić do wcześniej obowiązującego zapisu art. 16 ust. 4 ustawy (tj. przed rokiem 2010) i wskazać wprost, że zadanie publiczne może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, jeżeli umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

Proponowany przepis:

14) w art. 16:

a. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1.  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.”,

(…)

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.”,

d) uchyla się ust. 7


Konsultacje Wytycznych ws. reguł dofinansowania gospodarki odpadami

Co interesującego dla ngo's? Czy organizacja będzie mogła być beneficjentem? O co chodzi z zastosowaniem procedury konkurencyjnej? Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konsultacje Wytycznych ws. reguł dofinansowania gospodarki odpadami. Konsultacje potrwają do 8 maja 2015.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konsultacje "Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami". Termin zgłaszania uwag mija 8 maja 2015, zaś projekt wytycznych, formularz uwag i adres mailowy na który należy przesyłać uwagi znajduje się na stronie http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/start.aspx

Czemu warto wziąć udział w tych konsultacjach i na co powinny zwrócić uwagę organizacje pozarządowe?

To, czy organizacja będzie mogła być beneficjentem, czyli mówiąc prościej - czy będzie mogła, jak np. Ekon, zajmować się odbieraniem odpadów w gminie, zależy od zapisów w poszczególnych Programach Operacyjnych, ponieważ wytyczne dotyczą zarówno PO Infrastruktura i Środowisko, jak i Regionalnych Programów Operacyjnych, które mają zapisy na temat takich działań.

Natomiast kwestią, na która warto zwrócić szczególną uwagę, jest kwestia 'procedury konkurencyjnej' czyli tego, w jaki sposób będą rozpisywane przetargi na usługi. Czy znajdzie się miejsce na kryteria, które będą mogły zwiększyć szanse podmiotów ekonomii społecznej, czy najniższa cena pozostanie jedynym kryterium wyboru?...

Jeśli spojrzymy na punkt 29 Wytycznych, zobaczymy tam następujące sformułowanie: "[...] dopuszczalne jest wybranie najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem kryterium ceny, jak i kryterium ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, o ile inne kryteria niż cena są ściśle związane z przedmiotem świadczonej usługi i umożliwiają wybranie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, która odpowiada wartości rynkowej".

Taki zapis może być po pierwsze dość dowolnie stosowany przez instytucje wdrażające (sformułowanie "dopuszczalne"), a po drugie - nie jest jasne, co kryje się pod "kryteriami ściśle związanymi z przedmiotem świadczonej usługi". Po trzecie wreszcie, warto powalczyć o to, aby wśród owych kryteriów znalazły się takie, które wobec możliwości wyboru spośród ofert najkorzystniejszych cenowo, pozwalały jednoznacznie wybrać tę, która jednocześnie realizuje cele społeczne, np. zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem.

To zadanie zwłaszcza dla Was, drodzy pozarządowi Członkowie i Członkinie Komitetów Monitorujących RPO.


Plan kariery ustal z doradcą


zawodowym!

Doradca zawodowy pomoże ci w wyborze zawodu, znalezieniu

pracy, określeniu własnych predyspozycji. Teraz możesz

skorzystać z jego porad za darmo.

Jeśli chcesz odnaleźć możliwości pracy, jakie masz dzisiaj, dowiedzieć się, jakie są najefektywniejsze sposoby szukania pracy, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać dobre CV, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego – skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym. W ramach projektu „E-pomocni” nasz doradca zawodowy udziela porad za darmo i anonimowo. Wystarczy, że wejdziesz na stronę http://www.chsch.pl/eporady/ i wyślesz wiadomość przez formularz kontaktowy.

W tym samym miejscu możesz także skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika. Nie ma limitu udzielonych porad. Mogą z nich korzystać osoby w każdym wieku.

Projekt „E-pomocni” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Spotkanie „Środa z funduszami dla..."

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z funduszami dla …”.  Spotkania odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:00. Najbliższe, 6 maja (w godzinach 10:00-13:00) odbywać się będą w Kielcach, Busku – Zdroju i w Sandomierzu.

Tym razem głównym tematem będzie możliwość uzyskania wsparcia przez instytucje publiczne na inwestycje związane z e-administracją i cyfryzacją. pt. „Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”
Spotkania odbędą się 6 maja 2015 r., w godzinach od 10.00 do 13.00
w Kielcach, w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 13 (sala konferencyjna),
w Busku Zdroju, w siedzibie Starostwa Powiatowego, Al. Mickiewicza 15 (sala konferencyjna),  
w Sandomierzu, w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Mickiewicza 34 (sala konferencyjna).
Po zakończeniu spotkania odbędą się indywidualne konsultacje.


Dziękujemy WSZYSTKIM organizacjom, które wzięły udział w głosowaniu. Szczególne podziękowania kierujemy do organizacji, które oddały głosy na Ks Stanisława Słowika i Katarzynę Kozłowską. Postaramy się dołożyć wszelkich starań by pomimo nie dostania się do Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020, będziemy dalej działań w zakresie deklarowanych postulatów.

Z wyrazami szacunku i podziękowania


Ks Stanisław Słowik
Katarzyna Kozłowska


Apel świętokrzyskiego sektora pozarządowego do Marszałka Woj. Świętokrzyskiego Adama Jarubasa w sprawie konsultowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Szanowny Panie Marszałku,

Niżej podpisani przedstawiciele świętokrzyskiego sektora pozarządowego apelują do pana Marszałka o przeprowadzenie konsultacji społecznych  SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

SZOOP jest kluczowym dokumentem określającym zakres działań i poddziałań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jak również maksymalnego poziomu dofinansowania projektów, form wsparcia, trybów i kryteriów wyboru projektów, kwestii dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis czy zestawienia projektów pozakonkursowych.  Jest dokumentem  uszczegóławiającym,  stanowiącym  konkretne plany działań i zgodnie z zasadą partnerstwa powinien powstawać z udziałem strony społecznej.

 

Nasze stanowisko jest podobne jak stanowisko przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  W odpowiedzi na Apel Stałej Konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich  2014-2020 w sprawie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych, opublikowanej na portalu ngo.pl 11.03.2015r.  pan Marceli Niezgoda  Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pisze „…chcielibyśmy zapewnić Państwa, że zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jak i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy Unii Europejskiej przykładają dużą wagę do partnerskiej współpracy strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych na wszystkich etapach programowania,  wdrażania i monitorowania Funduszy Europejskich”.

 

W dalszej części pisma przedstawiciel MIR wyjaśnia :

” Zasada partnerstwa jest jedną z kluczowych zasad horyzontalnych obowiązujących na wszystkich etapach programowania, wdrażania i monitorowania programów operacyjnych. Odpowiednie instrumenty i mechanizmy, gwarantujące partnerom pełnoprawny udział w powyższych procesach zostały ustanowione zarówno w legislacji unijnej- w szczególności w art. 5 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 oraz akcie delegowanym Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa – jak
i krajowej-w zaktualizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie o zasadach realizacji programów operacyjnych z polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie komitetów monitorujących oraz projektowanych wytycznych ws partnerstwa”

 

Brak konsultacji  całego SZOOP byłby krokiem w tył w stosunku do dobrych praktyk
z okresu programowania 2007-2013 oraz wzorcowym przykładom, które płyną z kraju.   Konsultacjom zostały już poddane SZOOPy w takich województwach jak m.in. pomorskie i podlaskie, dolnośląskie. Apel OFOP w sprawie konsultacji SZOOP-ów krajowych podpisały 382 organizacje z całego kraju.

Dodatkowo na etapie konsultacji RPO woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 powołując się na zbytnią szczegółowość propozycji, IZ deklarowała gotowość powrotu do zgłoszonych postulatów na etapie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetów.

Wyłączenie organizacji pozarządowych z procesu przygotowania dokumentu o decydującym znaczeniu dla kierunków rozwoju regionu i wykorzystania środków publicznych byłoby sprzeczne z zasadą partnerstwa zagwarantowaną w prawie i praktyce Unii Europejskiej.

Sektor pozarządowy zwraca uwagę, że wiążące Polskę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego, Funduszu Spójności […] [1] oraz Kodeks Partnerstwa[2] stanowią, że w myśl podejścia opartego na wielopoziomowym zarządzaniu partnerzy są zaangażowani przez państwa członkowskie na wszystkich etapach programowania, wdrażania i monitorowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI):

„zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między organami publicznymi, partnerami społeczno-ekonomicznymi i podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego cyklu programowania obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę.”

 

Dlatego też zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o zapewnienie postępowania zgodnie
z duchem zasady partnerstwa i przekazanie w całości do konsultacji społecznych Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Warto pamiętać, że istota społeczeństwa obywatelskiego polega na prawie do zabierania głosu we wszystkich sprawach, także tych związanych z programowaniem i wdrażaniem funduszy europejskich.

Brak wpływu społeczeństwa na kluczowe dokumenty implementacyjne, jakim jest SZOOP, bezsprzecznie umiejscowiony w regionalnym systemie wdrażania funduszy unijnych, sprawiłoby, że rzeczywiste partnerstwo byłoby niemożliwe.

 

Organizacje pozarządowe z woj. świętokrzyskiego, które popierają apel:

 

  1. Fundacja PEStka- Kielce
  2. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu- Kielce
  3. …………………………………

Poparcie apelu prosimy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem nazwy organizacji i miejscowości.

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

[2] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) z dnia 7.1.2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 


 

Debata publiczna dot. dokumentów strategicznych miasta Kielce na najbliższe 5 lat

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza mieszkańców Kielc, reprezentujących różne sektory (publiczny, biznesowy, pozarządowy) do wzięcia udziału w debacie dot. "Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020 -Aktualizacja" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020". Dokumenty te są bardzo ważne, ponieważ wyznaczają priorytety rozwoju Kielc na najbliższe 5 lat i to do nich będziemy się odwoływać pozyskując m.in. środki zewnętrzne. Dokumenty są zawieszone na stronie www.konsultacje.kielce.eu . Przedstawiona wersja została zaproponowana mieszkańcom do dyskusji w procesie konsultacji społecznych, które trwają do 31.03. Wszystkich, którzy chcą włączyć się odpowiedzialnie w dyskusję nad tymi dokumentami i sformułowaniem uwag, zapraszamy na spotkanie do Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach na godz. 15.30, ul. Żeromskiego 36,25-370 Kielce . Prosimy przed spotkaniem zapoznać się z treścią omawianych dokumentów.


Wywiad z Cezarym Miżejewskim, Prezesem OZRSS:"Brakujące ogniwo rynku pracy"

LINK


 

W załączeniu podajemy informację dotyczącą działalności naszego LCESu

Link

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwością pożyczek dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na preferencyjnych warunkach

http://fpws.eu/

http://www.swietokrzyskifp.pl/

 

 


 

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

OGŁOSZENIE I-go NABORU WNIOSKÓW

w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

W związku z:

  1. uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P. 2014 poz. 811) – Priorytet III „System wsparcia ekonomii społecznej”, Działanie III.3. „Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych”;
  2. uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (M.P. 2013 poz. 378) – Cel szczegółowy 2 „Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”, Priorytet 2.3 Wzmacnianie integracji i solidarności społecznej”, Działanie 2.3.1 „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy”;
  3. uchwałą nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. 2013 poz. 136) – Cel 5 „Efektywne świadczenie usług publicznych”, Kierunek interwencji 5.5 „Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych”, Działanie 5.5.2. „Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi”

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej* do składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji.

Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji, stanowiącym załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dn. 18 grudnia 2014 r.

Do złożenia wniosku uprawniona jest organizacja pozarządowa** lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem jest organizacja pozarządowa. W chwili złożenia wniosku, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

  1. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie*** (w przypadku partnerstwa/konsorcjum warunek ten musi być spełniony co najmniej przez lidera), lub
  2. Działanie od co najmniej 2 lat w danym województwie i dysponowanie kluczową kadrą (osobami mającymi pełnić funkcje animatorów, kluczowych doradców) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Co najmniej 80% tych osób powinno mieć doświadczenie w działaniu na terenie danego województwa w zakresie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

UWAGA:

Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia w ramach trwającego naboru wniosku złożonego także przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot komercyjny – w sytuacji, kiedy w ramach tego samego naboru w danym województwie nie został złożony wniosek o akredytację przez organizację pozarządową lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem jest organizacja pozarządowa spełniająca kryteria, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu procesu akredytacji i/lub zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu procesu akredytacji (dostępność audytów alokowanych w danym województwie). Jednocześnie wniosek rozpatrywany w tym trybie musi dotyczyć OWES tworzonego w formie partnerstwa/konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jeden podmiot reprezentujący każdy z sektorów (jednostka administracji publicznej, podmiot komercyjny, organizacja pozarządowa – które spełniają kryteria, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu procesu akredytacji).

 

Nabór wniosków trwa 30 dni od momentu ogłoszenia, tj. do dnia 27 lutego 2015 r.

Wnioski należy składać po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem portalu internetowego:

www.akses.crzl.gov.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

  1. Tomasz Lipiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0-22 237-00-60.
  2. Jakub Schimanek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0-22 693-46-22.

 


 

Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Caritas Kieleckiej

 

Z radością pragniemy poinformować, że Caritas Kielecka otrzymała wyróżnienie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W dniu 21 listopada br. delegacja Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej na czele z Dyrektorem ks. dr Stanisławem Słowikiem podczas  uroczystej Gali z okazji „25 lat pomocy społecznej w Wolnej Polsce” odebrała z rąk Ministra Władysława Kosiniaka - Kamysza wyróżnienie zespołowe Ministra Pracy i Polityki Społecznej za tworzenie sieci placówek pomocowych dla szerokiego kręgu beneficjentów. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a została zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach odchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił Prezydent RP Bronisław Komorowski, który pogratulował zebranym osiągnięć i zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych. Wyróżnienie przyznano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i jest wyrazem uznania dla nowatorskich i niezwykle skutecznych działań Caritas Kieleckiej na polu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym na przestrzeni 25 lat działalności.

Wyrażamy wdzięczność Panu Ministrowi za docenienie działalności Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Panu Dyrektorowi MOPR w Kielcach za zauważenie naszych dokonań.


 


 

Pozyskaliśmy nowe pozycje z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, spis wszystkich tytułów znajduje się w naszej "Bibliotece" na stronie www.lces.caritas.pl. Zachęcamy do lektury!!!

 


 

Zostań wolontariuszem i odkryj z nami radość pomagania!

 

Caritas Diecezji Kieleckiej serdecznie zaprasza do współpracy osoby, które chcą  pomagać potrzebującym m.in. bezrobotnym poprzez rozmowę i towarzyszenie. Zachęcamy do zgłaszania się osób pracujących, prowadzących swoje firmy, studentów, aktywnych emerytów i innych chętnych do współpracy. Wystarczy poświęcić 2 godziny w miesiącu, a może właśnie Twoje wsparcie okaże się najważniejsze. Zapewniamy szkolenia i wsparcie zespołu. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej:

- Kielce, ul. Wesoła 54/7, tel. 41/ 344-46-72 lub 41/346-01-16 wew.24
- Busku- Zdroju, ul. Lipowa 1, tel. 41/378-70-09
- Jędrzejowie,  ul. Kwiatowa 1, tel.  41/381-27-41 
- Sędziszowie, ul. Jana Pawła II 3, tel. 41/ 386-60-37

 


W dniu 28.05.2014 r. o godz. 10:30 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ulicy Mickiewicza 15, na temat "Możliwości realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowania funduszy europejskich na lata 2014-2020" Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego.


 

Ukazał się artykuł dotyczący LCeS, link do strony: tutaj

 

Ukazał się artykuł dotyczący debaty lokalnej w Busku-Zdroju, link do strony:

http://ponidzie.tv/debata-podmioty-ekonomii-spolecznej-nowa-moda-czy-realna-potrzeba-busko-zdroj,1,447,.html

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani preferencyjną pożyczką dla swojej organizacji to proszę zapoznać się z ofertą PAF PIO: tutaji TISE: tutaj

 


Caritas na Ogólnopolskich Targach Pracy

We wtorek, 1 kwietnia 2014 przedstawiciele Caritas Diecezji Kieleckiej wzięli udział w XVII Ogólnopolskich Targach Pracy, zachęcając do zapoznania się z szeroką działalnością Caritas, Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej w Kielcach, Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Busku-Zdroju oraz wieloma formami wsparcia, szkoleniami i stażami dla bezrobotnych.

To największe tego typu jednodniowe targi w kraju i miejsce, gdzie poszukujący zatrudnienia mogą bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami pracodawców, instytucji oraz firm szkoleniowych i doradczych.

Co roku Targi Pracy odwiedza kilka tysięcy zwiedzających. W targach wzięło udział ponad 100 wystawców, przedstawiono około 4500 ofert pracy z różnych branż.

Przedsięwzięcie zorganizował MUP Kielce poraz Targi Kielce. Jak zaznaczają organizatorzy targów, widać już oznaki ożywienia na rynku pracy. Patronat honorowy objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prezydent Kielc, wojewoda i marszałek świętokrzyski, starosta kielecki.

Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej reprezentowała Pani Kamila Piotrowicz

 

 

 


 

Nasi uczestnicy mieli także możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych w dniach 11-13 czerwca i 16-18 grudnia 2014 roku, odwiedziliśmy m.in. spółdzielnie socjalne w woj. małopolskim i śląskim takie jak:

 

Spółdzielnia Socjalna "Przystań" z Raciechowic, świadcząca usługi gastronomiczno-cateringowe,

Spółdzielnia Socjalna "Kuźnia Smaku" z Czesławia, świadcząca usługi promujące region, m.in rękodzieło, wytwory lokalnych twórców, tradycyjne miejscowe potrawy i przetwory,

Spółdzielnia Socjalna "Prana" z Krakowa, także świadcząca usługi gastronomiczno-cateringowe,

Spółdzielnia Socjalna "Piąty Element" z Krakowa, świadcząca usługi marketingowe, wizerunkowe i internetowe,

Spółdzielnia Socjalna "Ogrody Smaku" w Tychach, świadcząca usługi gastronomiczne, organizuje wesela, chrzciny i komunie.

Jeżeli Państwo byliby zainteresowani uczestnictwem w kolejnej wizycie to bardzo prosimy o kontakt z biurem.

 


Kolejne spotkanie partnerskie odbyło się 04 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach, w godzinach 10-14. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Spotkanie partnerskie odbyło się 14 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach, w godzinach 10-14.

Warsztaty z ekonomii społecznej odbyły się w dniu 30 lipca 2014 w ECB, w godz. 11-17 a poprowadził je Pan Szymon Surmacz, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które wzięły w nich udział. W galerii można zobaczyć zdjęcia z warsztatów.

Kolejne spotkanie partnerskie odbyło się 18.06.2014 r. w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej, w godzinach 10-14. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

9 czerwca 2014 w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 29, w godzinach 9:30-13:30 odbyło się w Kazimierzy Wielkiej seminarium " Czy ekonomia społeczna jest nam potrzebna?"

Spotkanie partnerskie pt. „Praktyczne uwarunkowania i wartości wynikające z budowania oraz funkcjonowania partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej” odbyło się 3 marca 2014 r., w godz. 10.00-15.00 w Sali warsztatowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.

11 grudnia w siedzibie Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej przy parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, ulica Lipowa 1, w godzinach 10-14, odbyła się debata lokalna pt. "Podmioty Ekonomii Społecznej – nowa moda, czy realna potrzeba"


11 października 2013 r. w godzinach 10-14 w Urzędzie Gminy w Pacanowie odbyła się debata lokalna pod tytułem "Bilans zasobów i szans rozwoju ekonomii społecznej", zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia oraz na stronę internetową Urzędu Gminy Pacanów gdzie zamieszczona jest obszerna relacja z tego wydarzenia:

http://pacanow.pl/wiadomosci/news.php?id=12696

a także na portalu busko.net.pl: http://swietokrzyskie.info/wiadomosci/news.php?id=15208.


Dwunaste zajęcia szkoleniowe pt."Przygotowanie wniosku o pomoc" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 22-23, 29-31.12.2014 w siedzibie LCeSu, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój.

 

Jedenaste zajęcia szkoleniowe pt. "Komunikacja interpersonalna" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 23-30.11.2014 w GOK w Bejscach.

Dziesiąte zajęcia szkoleniowe pt. "Zarządzanie NGO - zagadnienia prawno-organizacyjne" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 17-18.06. oraz 07-09.07.2014 w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej, ul. Okrężna 9, 28-500 Kazimierza Wielka.

Dziewiąte zajęcia szkoleniowe pt. "Biznesplan" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 01-10 kwietnia 2014 r. w siedzibie LCeSu, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój oraz Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

Ósme zajęcia szkoleniowe pt. " Zawiązywanie partnerstw i sieci lokalnych" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 04-12 marca 2014 r. w siedzibie LCeSu, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój. Wszystkich zainteresowanych kolejnymi szkoleniami prosimy o kontakt z biurem.

Siódme zajęcia szkoleniowe pt. "Zarządzanie projektami (poziom podstawowy)" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 12-16 lutego 2014 r. w siedzibie LCeSu, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój. Wszystkich zainteresowanych kolejnymi szkoleniami prosimy o kontakt z biurem.


Szóste zajęcia szkoleniowe pt. "Budowanie zespołu projektu (case study)" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 11-15 grudnia 2013 r. w siedzibie LCeSu, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój. Wszystkich zainteresowanych kolejnymi szkoleniami prosimy o kontakt z biurem.


Piąte zajęcia szkoleniowe pt. "Księgowość w NGO" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 18 października 2013 r - 10 listopada 2013r. w siedzibie LCeSu, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój. Wszystkich zainteresowanych kolejnymi szkoleniami o kontakt z biurem.


Czwarte zajęcia szkoleniowe pt. "Zarządzanie zasobami ludzkimi" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 7 września 2013 r. - 2 października 2013r. w Pacanowie. Wszystkich zainteresowanych kolejnymi szkoleniami prosimy o kontakt z biurem.


Trzecie zajęcia szkoleniowe pt. " Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 27-31 sierpień 2013 r.w siedzibie LCeSu, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój. Wszystkich zainteresowanych kolejnymi szkoleniami prosimy o kontakt z biurem.


Drugie zajęcia szkoleniowe pt. "ABC Spółdzielni Socjalnych" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 22-26 czerwiec 2013 r. w Kazimierzy Wielkiej. Wszystkich zainteresowanych kolejnymi szkoleniami prosimy o kontakt z biurem.


Pierwsze zajęcia szkoleniowe pt. "ABC fundacji i stowarzyszeń" w wymiarze 30 godzin (5 dni x 6 godzin) odbyły się w dniach 15-22 maja 2013 r.

 


 

Trwają prace nad przygotowaniem wyboru doradców i trenerów którzy będą udzielać wsparcia w ramach projektu LCeS.


Wyniki naboru na usługi prawne i księgowo-podatkowe z dnia 25.03.2013:

Prawne

Księgowo-podatkowe

 


 

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne które już się odbyły:

 

12.12.2014 (piątek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie, w godzinach 10-12

 

04.11.2014 (wtorek) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej, w godzinach 10-14

 

27.10.2014 (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy, w godzinach 9-11


14.10.2014 (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach, w godzinach 10-14

 

16.09.2014 (wtorek) w Urzędzie Gminy Kije w godzinach 9-11, Kije 16, 28-404 Kije

 

13.06.2014 (piątek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, godz. 08-11

 

13.05.2014 (wtorek) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju, ul. Różana 2, godz. 09-10

 

04.03.2014 (wtorek) w Urzędzie Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, godz. 10-12

 

03.03.2014(poniedziałek) w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, godz. 10-12


09.01.2014 (czwartek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, godz. 10-12.


30.12.2013 (poniedziałek) o godzinie 9 na sesji Rady Gminy w Działoszycach , Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce.


21.11.2013 (czwartek) o godzinie 9 na sesji Rady Gminy Bejsce w Urzędzie Gminy Bejsce.


18.11.2013 (poniedziałek) o godzinie 13 na sesji Rady Gminy Złotej w Bibliotece Publicznej w Złotej, ul. Parkowa 8.


15.11.2013 (piątek) o godzinie 16 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu, ul. Szkolna 1


14.11.2013 (czwartek) na sesji Rady Miejskiej Buska-Zdrój pod koniec obrad w punkcie "Sprawy różne i wolne wnioski" od godziny 10, ul. Mickiewicza 10


16.10.2013 (środa) w Urzędzie Gminy w Kijach, Kije 16 w godzinach 10-12


30.07.2013 (wtorek) w Urzędzie Gminy w Opatowcu przy ulicy Rynek 3 o godz.9


16.07.2013 (wtorek) w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Pawłowicach, podczas sesji rady gminy Michałów o godz.15.


15.07.2013 (poniedziałek) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Partyzantów 29, w godzinach 9-11.


27.06.2013 (czwartek) w Urzędzie Gminy Czarnocin, Czarnocin 100, w godzinach 8-9


24.06.3013 (poniedziałek) w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, w godzinach od 10 do 12


07.06.2013 (piątek) w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój, ul. 1 maja 10, w godzinach 9:30-12:30


06.06.2013 (czwartek) w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, w godzinach 8-12


06.05.2013 (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Długosza, od godziny 9


29.04.2013 (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Gnojno, Gnojno 145 w godzinach 9-12


16.04.2013 (wtorek) w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35 w godzinach 10-13


10.04.2013 (środa) w Urzędzie Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2 w godzinach 10-13


28.03.2013 (czwartek) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7 w godzinach 10-13


26.03.2013 (wtorek) w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn, budynek GOPS, ul. Buska 7 w godzinach 9-12


25.03.2013 (poniedziałek) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju przy ulicy Różanej 2 w godzinach 8-14


07.03.2013 (czwartek) w Lokalnym Centrum Ekonomii Społecznej, ul. Lipowa 1 w godzinach 12-14


22.02.2013 (piątek) w Lokalnym Centrum Ekonomii Społecznej, ul. Lipowa 1 w godzinach 10-12

 


 

Na bieżąco będziemy podawać szczegółowe informacje o kolejnych spotkaniach. Można także zgłaszać się do naszego biura lub wysłać formularz zgłoszeniowy.


Informacja o wydłużeniu terminu dotyczących zapytań ofertowych nr 8/LCES/2013 i 9/LCES/2013 z dnia 11.03.2013

  
Ulti Clocks content
Dzisiaj jest
Poniedziałek
21 stycznia 2019
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Epifani, Jarosław, Jarosława, Jerosława, Marcela
Do końca roku zostało
345 dni

 

Sonda

Jak trafiłeś na naszą stronę?
 

Licznik

Odsłon : 9982

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: salvatore incanto hosting Valid XHTML and CSS.

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Są one stosowane w celu utrzymania serwisu oraz jego funkcjonalności w odpowiedniej jakości.
Jeżeli nie zezwalasz na ciasteczka monitorujące ruch, wybierz odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.